SPOŠTOVANJE

 • Različnega / drugačnega mnenja vseh zaposlenih.

 • Različnega / drugačnega pristopa, metod, oblik dela na vseh ravneh.

 • Ozaveščati spoštovanje avtonomnosti dela, dokler se dela v dobro otrok.

MEDSEBOJNI ODNOSI

 • Odkritost, odprta komunikacija.

 • Bonton in uporaba vljudnostnih izrazov (pozdrav, mimika,…).

POŠTENOST

 • Kar poveš, za tem stojiš.

 • Prepoznati dobre lastnosti pri sebi in drugih ter ji sprejeti.

STROKOVNOST

 • Stalna osebna in profesionalna rast.

 • Deliti svoje znanje z drugimi.

STRPNOST

 • Vsi drugačni – vsi enaki (izogibanje obrekovanju).

 • Enake možnosti za vse.