Bolezen COVID-19 povzroča virus SARS-CoV-2. Prenaša se kapljično (s kihanjem in kašljanjem, ostaja pa tudi v izdihanem zraku) in preko okuženih površin. Z namenom čim bolj zajeziti širjenja virusa, v našem vrtcu veljajo ukrepi, ki se jih dosledno držimo.

Ukrepi:

  • Zaščitna maska je OBVEZNA v vseh prostorih vrtca.
  • Ohranjanje medsebojne razdalje vsaj 1,5 metra.
  • Higiena rok, kihanja in kašljanja.
  • V vrtec sprejemamo le zdrave otroke.
  • Redno razkuževanje površin v igralnicah, sanitarij in umivalnic večkrat dnevno.
  • Uporabljamo le igrače in material, ki jih je mogoče razkuževati.
  • Redno prezračevanje prostorov.
  • Skrbimo, da se otroci in strokovne delavke različnih oddelkov ne srečujejo in so le v svojih »mehurčkih«.
  • Starši imajo navodila, naj se v prostorih vrtca ne zadržujejo in se skrbno držijo predpisanih ukrepov (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, medsebojna razdalja nad 1,5 metra).
  • Posebej smo pozorni na kakršnekoli bolezenske znake pri otrocih. V primeru kašljanja, kihanja, smrkavosti, povišane telesne temperature (nad 37,5°C), bruhanja, driske, vnetih oči itd. otroka izoliramo v za to pripravljen prostor, obvestimo starše, ki naj v najkrajšem možnem času pridejo po otroka.

V primeru, da v vaši družini pride do okužbe, vas prosimo, da nam to sporočite. V kolikor je otrok v karanteni, nam karantensko odločbo posredujte na upravo vrtca.

Število okužb v družbi je še vedno visoko. Odpiranje vrtca ne pomeni opuščanja ukrepov, temveč izključno ponovno vzpostavitev in omogočanje najprimernejšega izobraževanja in varstva za otroke. Z doslednim upoštevanjem ukrepov, ki so potrebni za preprečevanje širjenja okužb, se v našem vrtcu po najboljših močeh trudimo ustvarjati in ohranjati kar se da varno okolje za vse nas.

Iveta Kuserbanj Gradišek, organizator prehrane in ZHR