Svetovalna delavka v našem vrtcu je ga. Alja Verdinek.

Telefon: 02/62 00 301
E-mail: alja.verdinek@guest.arnes.si