Vrednota je nekaj vrednega, nekaj, kar nas bogati in vodi naša prizadevanja za kvalitetno življenje v vrtcu.
Vrednota je nekaj objektivnega in je bistven element oblikovanja in delovanja naše osebnosti.
V vrtcu si prizadevamo vrednote posredovati z zgledom in moralnim presojanjem.
Ob upoštevanju dejstev, da je otrok v predšolskem obdobju sposoben sprejeti in ohraniti najpomembnejše sporočilo za kasnejše počutje,
odločanje in življenje, je toliko pomembnejše spoznanje, da mu z zgledom in besedami posredujemo tiste vrednote, ki mu bodo pri tem pomagale. 
Osnova naše vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo: med starši in vzgojitelji, vzgojitelji in otroci ter med zaposlenimi.
  • ODGOVORNOST – odgovornost do materiala, lastnine, oddaje dokumentacije in do sodelavcev (pretok informacij)
  • SPOŠTOVANJE – do sodelavcev
  • ODPRTOST – miselna odprtost (sprejemanje drugačnosti in dajanje znanja)
  • STROKOVNOST – novi izzivi oz. znanja, komunikacija
  • POŠTENOST – medsebojni odnosi (sodelavci – starši)