Otroštvo je čas velikih sprememb v življenju. Povsem jasno je, da je zdrava, varovalna in pestra prehrana v tem obdobju eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj.

Večina otrok v vrtcu preživi skoraj dve tretjini časa in s tem tudi večinski del (do 70 %) zaužite hrane tekom dneva, zato se prehrani v vrtcu še posebej posvečamo. Ni pomemben le primeren vnos hranil v telo, temveč tudi spoznavanje različnih okusov, barv, tekstur in vonjev živil. Pozitivne in pestre izkušnje s hrano v otroštvu odločilno vplivajo na razvoj prehranskih navad, ki nas spremljajo celo življenje. V vrtcu z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo jedilnik za posamezno starostno obdobje, prav tako pa teksturo živil prilagajamo potrebam otrok. Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo prehrano otrok.

Kot javnemu zavodu, ki skrbi za vsestransko dobrobit otrok, ki so nam zaupani, je hkrati tudi zelo pomembno, kakšno hrano otrokom ponudimo. Iz zdravstvenega vidika je priporočeno uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj imata višjo biološko (hranilno) vrednost. Izbiramo živila, ki so trajnostno pridelana in predelana, s čimer se zagotovi višja kakovost živil, kar odražata tudi večja svežina in boljši okus. Tako otrokom zagotovimo kar se da kakovostna živila v obsegu svojih zmožnosti (jabolka, jabolčni sok, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, kruh in pekovsko pecivo, jajca, med). Pri vsem tem pa ne gre zanemariti niti dejstva, da z naročanjem lokalnih živil hkrati pripomoremo pri varovanju okolja.

S skrbjo, ki jo namenjamo prehrani v vrtcu, želimo vplivati tudi na pozitiven odnos strokovnih delavk do zdrave hrane. Veliko pozornost posvečamo postrežbi jedi in prijaznemu prehranjevalnemu okolju, ki pri otrocih vzbuja tek. Prizadevamo si otrokom ponuditi čim več raznovrstne hrane in jih s tem spodbuditi k pokušanju njim manj znanih jedi. Naravno je, da imajo otroci raje hrano, ki jim je domača in poznana, do novih jedi pa so bolj nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob spodbudah odraslih pa jo večinoma le poskusijo in s časom tudi sprejmejo. S takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in izbire, hkrati pa jim pomagamo pri širitvi njim poznanih in »dobrih« jedi.

Iveta Kuserbanj Gradišek, organizator prehrane in ZHR