Organizator prehrane in ZHR v vrtcu:
Iveta Kuserbanj Gradišek
tel.: 02/62 00 305
e-mail: iveta.kuserbanj-gradisek@guest.arnes.si

SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD

Tako kot občutek otroka v vrtcu, da je sprejet, varen in zaščiten, je pomembna tudi prehrana, ki ji namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov za pravilen razvoj in dobro psihofizično kondicijo otroka. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati uravnotežena, varovalna, varna in pestra. Otroke navajamo na samostojno prehranjevanje s samopostrežno prehrano, pitjem navadne vode in zdravih pijač (nesladkan čaj, limonada), ki si jih otroci tekom dneva pripravijo sami.

Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih. Z dobrim zgledom in najvišjo stopnjo zdravega okolja se trudimo otrokom privzgojiti koristne in zdrave navade za vse življenje.

Zdrav življenjski slog  in  zdrava prehrana sta v našem vrtcu del vsakdanjika.