Tako kot so si naši otroci različni po zunanjem videzu in značaju, so si različni tudi na področju govornih sposobnosti. Eni so klepetavi, glasni, sproščeni, drugi zadržani, redkobesedni, sramežljivi. Vsi pa si želijo sproščene komunikacije z vrstniki in odraslimi. Kaj pa se zgodi, če imajo otroci težave pri govoru in nepravilno izgovarjajo glasove, besede, stavke in to v razvojnem obdobju, ko bi moral biti njihov govor že pravilen? Kaj če jih okolica zato težje razume? Otrok je v zadregi, celo v stiski. Da bi bilo takih neprijetnih situacij čim manj, lahko otroci z govorno-jezikovnimi težavami v vrtcu obiskujejo logopedsko obravnavo.
V našem vrtcu so v obravnavo vključeni otroci z govorno-jezikovnimi težavami, ki so dopolnili 4 leta, saj je to starost, pri kateri težave niso več le razvojne, ampak je že potrebna strokovna pomoč.
Otroci na logopedskih vajah na sproščen in igriv način razgibavajo svoj govorni aparat, usvajajo pravilno izreko glasov, bogatijo besedni zaklad in usvajajo pravila slovenskega jezika. Če je potrebno, urijo tudi slušno in vidno pozornost ter razvijajo grafomotorične sposobnosti.
Vaje potekajo enkrat na teden v dopoldanskem času v posebnem prostoru vrtca, delo pa poteka individualno, v parih, včasih pa tudi skupinsko. Trajanje obravnave je odvisno od vrste in stopnje govorno-jezikovne motnje, sodelovanja otroka in nenazadnje tudi od sodelovanja staršev.
Cilj obravnave je korekcija nepravilnih glasov in vključitev le-teh v spontani govor, pravilna gramatična struktura stavkov in sproščena komunikacija. S tem preprečimo morebitne kasnejše težave v šoli in življenju.
Naloga logopedinje pa ni le delo z otroki. Na pogovornih urah svetuje tudi staršem vključenih otrok in po potrebi odgovarja na njihova vprašanja v zvezi z otrokovim napredkom, na razpolago pa jim je tudi v času njene prisotnosti v vrtcu.
Logopedinja v našem vrtcu je ga. Bojana Večko.