S strokovnostjo, znanjem in izkušnjami nudimo otrokom vzpodbudno učno okolje,

pomoč pri razvoju telesne, duševne in socialne samostojnosti,

upoštevajoč individualne posebnosti in razvojne značilnosti vsakega posameznika.

Z družinami delimo odgovornost za pripravo otrok na zahteve in izzive življenja.

Z evalvacijo lastnega dela iščemo uspešne oblike in metode dela, tako,

da je naš program naravnan k nenehnem razvoju kakovosti v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo.