BIVANJE NA PROSTEM

Zdrav življenjski slog je bistvenega pomena pri ohranjanju in krepitvi zdravja, zato v našem vrtcu otroke spodbujamo h gibanju na prostem v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Obdobje za bivanje na prostem torej velja od septembra do septembra, skozi vse leto. Seveda morajo biti otroci temu primerno obuti in oblečeni, saj lahko le tako brez težav preživljajo čas na prostem. Ne pozabimo, da niti dež ni ovira, zato naj imajo otroci dežne hlače, škornje in dežnik. Čas bivanja na prostem prilagodimo vremenskim razmeram, intenzivnosti telesnih aktivnosti  in starosti otrok.

Bivanje otrok na prostem v zimskem času

Nižje zunanje temperature zahtevajo prilagoditve aktivnosti na prostem, pri čemer ne gre pozabiti na primerna topla oblačila, ki morajo biti suha, saj vlažna oblačila hitro odvajajo toploto in s tem telo ohlajajo. Tudi potenje oblačila navlaži, zato moramo biti pozorni, da otroci ob gibanju na prostem niso preveč oblečeni in jim ni prevroče. Prav tako pomembna je primerna vodo-odporna obutev.

Ob nizkih temperaturah je na prostem priporočljiv sprehod ali umirjena igra, ki naj traja do 30 minut. Če gre za mlajše otroke, ki se gibljejo manj ali so v vozičku, čas bivanja za prostem skrajšamo. Pazimo, da otroci na mrazu ne mirujejo.

Otroke navajamo na dihanje skozi nos. Zakaj? Zrak, ki ima na prostem temperaturo -10 °C, se že po petih centimetrih poti skozi nos segreje na okrog 15 °C, v grlu ima že 21 °C, pri vstopu v pljuča pa že 30 °C.

Bivanje na prostem v poletnem času

V vročih dneh, ko se temperature čez dan povzpnejo nad 30° C, so otroci zunaj v jutranjem času in najdlje do 10. ure, dokler je moč UV sevanja še sprejemljiva.

Tudi poleti je izbira oblačil zelo pomembna. Otroci naj nosijo pokrivalo oz.  klobuček s širokimi krajci. Le tako dosežemo popolno zaščito obraza, uhljev in vratu.

S pitjem vode poskrbimo za primerno hidracijo telesa, zato je voda otrokom  ves čas na voljo.

Iveta Kuserbanj Gradišek, organizator prehrane in ZHR