Vrtec Ravne na Koroškem je na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list št.16/07) dne 6. 11. 2012 ustanovil Sklad vrtca Ravne na Koroškem s sedežem na Čečovju 12a.Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki podpirajo izvedbo dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin v vrtcu (izleti, obiski kulturnih dogodkov …) in bogatijo vzgojno-izobraževalni program vrtca ter na ta način pripomorejo h kakovosti bivanja otrok. Prav tako je namen sklada nabava in nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva otrok v vrtcu (igrala, IKT sredstva, didaktični materiali …). Predsednica sklada vrtca je Erika Mori, pomočnica vzgojiteljice.