Vzgojo in učenje v predšolskem obdobju razumemo kot trajnostni življenjski proces,

zato bomo spoštovali preteklost z vsemi dobrimi izkušnjami in rezultati,

se iz nje učili ter na tej podlagi ustvarjali in razvijali okolje v katerem bo vsak posameznik cenjen, spoštovan, slišan, opažen in sprejet,

ter bo imel dovolj možnosti in priložnosti za razvoj v skladu s svojimi sposobnostmi in razvojnimi značilnostmi.

Naš vrtec je prostor v katerem bomo spremembe sprejemali kot izziv in priložnost za rast in razvoj.