Skozi igro in dobre medsebojne odnose zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje v katerem bo otrok ustvarjalen, samostojen in odgovoren. Starši  in zaposleni vrtca pa bomo otrokom zgled.