Z dobrimi načini in metodami dela omogočamo aktivno, varno in spodbudno okolje za rast in razvoj posameznika.

Spodbujamo aktivno vključevanje otrokove družine ter ji nudimo strokovno pomoč.

Aktivno sodelujemo z drugimi izobraževalnimi ustanovami, svetovalnimi službami ter ostalimi zunanjimi sodelavci.

Z evalvacijo lastnega dela pa iščemo nove načine in oblike dela ter jih nadgrajujemo.