Konzorcijski partnerji v projektu objem so:

[button link=”http://www.zrss.si/” icon=”play-circle”]Zavod RS za šolstvo[/button] [button link=”http://www.mizs.gov.si/” icon=”play-circle-o”]Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport[/button] [button link=”http://www.eu-skladi.si/” icon=”play-circle-o”]EU Evropski socialni sklad[/button]

 

Finančna podpora: skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 €